Chào mừng bạn đến với Viện Nghiên cứu Kinh Tế – Tài chính (IEFS)

Viện nghiên cứu kinh tế- tài chính (IEFS) là Tổ chức Khoa học- Công nghệ, được thành lập từ 07/05/2008 và hoạt động theo Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ.

TẦM NHÌN:
Đóng góp vào sự phát triển của kinh tế – xã hội – môi trường Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục, đào tạo.

NHIỆM VỤ:
Cung cấp chương trình đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về kinh doanh, tài chính, kinh tế cho các tổ chức đã và đang có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Trung thực – Tin cậy – Chuyên nghiệp

MỤC TIÊU:
IEFS phấn đấu để:

  • Nâng tầm nguồn nhân lực cao cấp của Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo chất lượng cao.
  • Đưa các chương trình giáo dục quốc tế chất lượng cao vào Việt Nam.
  • Hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.
  • Liên kết công ty Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài vào dự án hiệu quả.
  • Hỗ trợ quỹ đầu tư tài chính nước ngoài tìm được đối tác phù hợp để đầu tư.
  • Hỗ trợ các tổ chức giáo dục quốc tế tìm được các sinh viên tốt trong tương lai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *